Elevers svårigheter att lära sig matematik – Hur de kan förstås och avhjälpas

Elevers svårigheter att lära sig matematik – Hur de kan förstås och avhjälpas
Elevers svårigheter att lära sig matematik – Hur de kan förstås och avhjälpas
Beskrivning av Elevers svårigheter att lära sig matematik – Hur de kan förstås och avhjälpas

Vad gör du som lärare när du möter elever som har svårt att lära sig matematik trots att de inte har några diagnostiserade inlärningssvårigheter? Många lärare vill hjälpa dessa elever att inte ge upp i ämnet med allt vad det kan innebära i form av personliga nederlag hinder för vidare utbildning och minskade framtida jobbmöjligheter. Men hur kan man göra för att faktiskt hjälpa eleverna?I den här boken presenteras sex fallstudier där danska matematik­lärare berättar om hur de har arbetat med gymnasie­elever med svårigheter att lära sig matematik. Alla bokens författare har gått vidareutbildningen till matematikvägledare vid Roskilde universitet och boken bygger på deras projekt under utbildningen samt egna erfarenheter och analyser. Detta är den andra boken i en serie som förmedlar erfaren­heterna från matematikvägledarutbildningen och från den efterföljande yrkesutövningen. Den första boken Från stötesten till byggsten utkom på svenska 2019. Elevers svårigheter att lära sig matematik vänder sig till blivande och verksamma lärare i matematik både på gymnasiet och på högstadiet.

Läs mer om Elevers svårigheter att lära sig matematik – Hur de kan förstås och avhjälpas...


Sök bästa pris på Elevers svårigheter att lära sig matematik – Hur de kan förstås och avhjälpas hos: