JUVELEN I LOTUSEN

JUVELEN I LOTUSEN
JUVELEN I LOTUSEN
Beskrivning av JUVELEN I LOTUSEN

Är det kreativa livets djupa och sanna centrum som sökaren kan nå i sitt hjärtas djup. Grace Cooke har undervisat elever i meditation i mer än trettio år. I denna bok använder hon sig en del av deras meditativa upplevelser för att ge en nyckel till de underbara upplysande tolkningarna som dessa erfarenheter kan ge. Denna bok innehåller ytterligare undervisning av White Eagle vilket ger en praktisk och mycket inspirerande bild av meditationens roll i det dagliga livet. Boken innehåller också tolkning av andliga symboler upplevda i meditation. Några rader ur bokens innehåll: ’Du kommer aldrig att finna vad din själ söker genom att läsa böcker om inte din ande har vaknat inom dig. Anden är det högsta anden är av Gud och anden är Gud. Om människan blir enkel likt ett litet barn kan hon komma in i himmelriket genom sin rena ande. Människans ande är inte hennes sinne och hennes sinne är inte hennes hjärna – men ren ande använder människans högre sinne det som ligger under ytan på det jordiska sinnet. Det högre sinnet är fritt från all jordisk oro det tänker inte på sådant som pengar och ägodelar det befattar sig inte med materiella ting. Det högre sinnet befattar sig endast med kosmos eviga liv. Detta innebär emellertid inte att det högre sinnet inte skulle vara intresserad av det lägre livsplanet. Ju mer det högre sinnet utvecklas desto mera visdom tränger sig ner till människans vanliga medvetande.’ ’Tolkning av meditationer: White Eagle säger: – Varje invigd måste lära sig symbolens språk och kunna tolka dem inne i sin egen själ. Du kanske ser många visioner under din meditation men du kan bara lära dig sanningen av vad du ser genom att förstå vad de andliga symbolerna betyder. Om du t.ex. ser Nycklar av guld betyder nyckeln till det inre riket eller Guds gyllene värld.’

Läs mer om JUVELEN I LOTUSEN...


Sök bästa pris på JUVELEN I LOTUSEN hos: