Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse

Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse

Psykofarmaka gör mycket mera skada än nytta. Psykofarmaka dödar årligen en halv miljon män­niskor över 65 år i USA och Europa. Psykofarmaka är (i dessa länder) den tredje van­ligaste dödsorsaken efter hjärtsjukdomar och cancer.Bruket av psykofarmaka bör minska med 98 procent.Det är några av de drastiska slutsatser som den danske läkaren och professorn Peter C. Gøtzsche kommit fram till, efter att i detalj ha granskat vad den samlade forskningen faktiskt säger om vilka effekter psykofarmaka har för dia­gnoser som depression, ångest, adhd, schizofreni, bipolär störning och demens. I Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse avslöjar författaren de många myter som ledande psykiatriker har skapat och underhållit i flera decennier för att dölja att den biologiska psykiatrin – som ordinerar medici­nering mot snart sagt varje psykiskt besvär – generellt sett är ett stort misslyckande.I särskilda kapitel ger Peter C. Gøtzsche också råd om vad brukare kan göra för att sluta ta psykofarmaka, vad patienter kan göra för att skydda sig mot vanvård,vad läkare kan göra för skapa en mer fungerande och human psykiatri.OM FÖRFATTARENPeter C. Gøtzsche är specialistläkare inom intern­medi­cin och professor i klinisk försöksdesign och analys vid Köpenhamns universitet. Han är en av grundarna av ­Cochrane-sam­ar­be­­tet – ett globalt oberoende nätverk av forskare som arbetar med att ta fram evidens­baserad läkemedelsinformation – tillika föreståndare för dess nordiska gren i Köpenhamn. Peter C. Gøtzsche har publicerat fler än 50 ­papers i världens 5 mest välrenommerade vetenskapliga tidningar, British Medical Journal, Lancet, Journal of the American Medical Association, Annals of Internal Medicine samt New England Journal of Medicine­. Han har citerats över 10 000 gånger. Peter C. Gøtzsche nominerades 2015 till utmärkelsen ’Årets dansk’ av Berlingske Tidende med följande motivering: ’Professor Peter C. Gøtzsche har särskilt i boken Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse uppmärksammat psykiatrins skadliga behandlingsmetoder. Han har därmed gett ett mycket väsentligt och välbehövligt bidrag till folkupplysning och debatt. Han för en outröttlig kamp för att mediciner skall användas korrekt. Han har betytt mer än någon annan för att in­leda en livsviktig debatt om övermedicinering.’OM PETER C. GØTZSCHES FÖRRA BOKPeter C. Gøtzsches förra bok Dödliga mediciner och organiserad brottslighet (Karneval 2015) tilldelades 1:a pris i British Medical Association Book Awards 2014 (kategorin medicins­ka grundvalar). Ur juryordförandens moti­vering:’Jag rekommenderar varmt den här boken till alla som är intresserade av ämnet. Den borde dessutom vara obligatorisk läsning för läkarstuderande och AT-läkare, som måste bli medvetna om dessa problem. Boken är utomordentligt läs­värd. Författarens långa erfarenhet på området har gett honom en klarsynt och synnerligen väl underbyggd uppfattning om läkemedelsindustrins brister. Han är också tydlig med att läkarna, deras fackor

Läs mer om Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse

Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse

Medicin

Hitta Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse även hos:
Rulla till toppen