Den friska människan : kroppens struktur och funktion

Den friska människan : kroppens struktur och funktion

Den friska människan är en helt ny typ av bok i anatomi och fysiologi. Med hjälp av pedagogisk text och många illustrationer beskriver boken sambanden mellan struktur och funktion i en normalt fungerande och frisk människokropp. Boken ger också ett åldrandeperspektiv på kroppens funktioner samt förklarar hur och varför störningar i dessa funktioner gör att individen blir sjuk. Förståelsen för sambandet mellan struktur och funktion är mycket viktig för den som ska vårda människor. Det är förutsättningen för att man ska förstå hur skador och sjukdomar i organ och organsystem ger upphov till olika funktionsnedsättningar, varför vissa läkemedel har biverkningar, kopplingen mellan högre hjärnfunktioner och demens/neuropsykiatriska tillstånd osv. Arbetsboken innehåller ett stort urval av frågor med varierande utformning och karaktär. Frågorna har också varierande svårighetsgrad för att stimulera studenter som vill ta sig an mer utmanande frågeställningar, men också för att boken enkelt ska kunna användas på utbildningar med varierande inriktning och nivå på kunskapsmål. I bokens facit finns förutom svaren också en hänvisning till aktuell sida och/eller bild i huvudboken Den friska människan – anatomi och fysiologi. Läs mer Den friska människan tar upp alla de områden som återfinns i den svenska sjuksköterskeutbildningens kunskapskrav för ämnet anatomi och fysiologi. Den består av följande sex delar: – KROPPENS UPPBYGGNAD (behov, förutsättningar, fysikaliska och kemiska principer, celler och vävnader) – KOMMUNIKATION OCH STYRNING (nervsystemet och endokrina systemet) – STÖD OCH RÖRELSE samt anatomisk atlas – KROPPENS FÖRSÖRJNING (cirkulation, respiration, matspjälkning, temperatur, utsöndring, syra–basreglering och arbetsfysiologi) – KROPPENS FÖRSVAR (huden och immunsystemet) – FORTPLANTNING OCH UTVECKLING samt det friska åldrandet Boken är avsedd för blivande sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, biomedicinska analytiker, naprapater, kiropraktorer, tandläkare och logopeder samt för andra yrkesgrupper som behöver utbildning om människokroppens uppbyggnad och funktion. Om författarna Håkan Aldskogius är leg. läkare och professor emeritus i medicinsk strukturbiologi vid Institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet. Bo Rydqvist är seniorprofessor i fysiologi vid Institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska institutet i Stockholm.

Läs mer om Den friska människan : kroppens struktur och funktion

Den friska människan : kroppens struktur och funktion

Medicin

Hitta Den friska människan : kroppens struktur och funktion även hos:
Rulla till toppen