Delaktighet och patientmedverkan

Delaktighet och patientmedverkan

Boken behandlar det för vård och omsorg centrala begreppet patientdelaktighet. Vidden av begreppet delaktighet gör att det behövs vägledning för vardagens möten och samtal, mellan den som är patient och den som är personal. Boken utgör en resurs och bör ses som en diskussionspartner, med utgångspunkt i aktuell kunskap men även andra förutsättningar, som lagtexter och normer. Delaktighet och patientmedverkan omfattar två övergripande kapitel som introducerar och problematiserar patientdelaktighet och fyra kapitel som belyser begreppet ur olika, specifika perspektiv. De generella kapitlen kan läsas för sig, eller i kombination med ett eller flera fallbaserade kapitel, utifrån läsarens aktuella kunskapsbehov eller intresse. Boken vänder sig till blivande och yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård eller omsorg men är också avsedd att vara till nytta för andra nyckelpersoner, som beslutsfattare och patienter. ”Man introduceras till begreppet patientdelaktighet på ett lättförståeligt sätt men får också möjlighet att gå in på djupet med olika infallsvinklar.” Studerande, Sjuksköterskeprogrammet ”Den här boken hjälper mig att tänka nytt, som yrkesutövare. Den ger en överblick men klarlägger också delaktighet utifrån olika verksamheter – utan att författarna påbjuder att patientdelaktighet ska vara på ett visst sätt.” AT-läkare

Läs mer om Delaktighet och patientmedverkan

Delaktighet och patientmedverkan

Medicin

Hitta Delaktighet och patientmedverkan även hos:
Rulla till toppen