Brott och straff : en grundbok i straffrätt

Brott och straff : en grundbok i straffrätt

Brott och straff. En grundbok i straffrätt’ är en lärobok som i första hand riktar sig till dem som aldrig tidigare, eller endast i begränsad omfattning, studerat straffrätt. Den är avsedd att användas främst på introduktionskurser. Framställningen är koncentrerad till att ge en grundläggande och översiktlig presentation av främst de allmänna förutsättningarna för att brott ska vara begånget (dvs. brottsbegreppet) och hur man går tillväga i ett enskilt fall för att avgöra om brott föreligger, samt att beskriva huvuddragen för hur påföljdssystemet är uppbyggt och hur påföljdsbestämning går till. I syfte att underlätta inlärning och som pedagogiskt stöd i undervisningen innehåller boken ett antal instuderings-/diskussionsfrågor och övningsfrågor (både med och utan svarsförslag) med olika svårighetsgrad.

Läs mer om Brott och straff : en grundbok i straffrätt

Brott och straff : en grundbok i straffrätt

Juridik

Hitta Brott och straff : en grundbok i straffrätt även hos:
Rulla till toppen