Biologi 2

Biologi 2

Biologi för gymnasieskolan täcker kurs 1 och 2 i biologi. Ett evolutionärt perspektiv präglar innehållet i böckerna. Texterna är resonerande och rika på exempel, så att läsaren lättare förstår biologiska mekanismer. Varje avsnitt inleds med en översikt och avslutas med frågor och en begreppskarta. I slutet av böckerna finns ordförklaringar. Läromedlet är ett utmärkt val för dem som satsar på fortsatta studier i medicin, biologi eller andra naturvetenskapliga ämnen. I serien ingår också lärarhandledningar och onlineböcker. Läs mer Utmärkande drag – Utförliga texter med möjlighet till både urval och fördjupning – Inledande översikt i början av varje avsnitt – Sammanfattningar i form av begreppskartor Biologi 1 Biologi 1 inleds med ekologi, som sedan naturligt glider över i hållbar utveckling. Cellers byggnad förbereder sedan för Cellens genetik med genteknik och Individens genetik, som lägger grunden för evolutionskapitlet. I kapitlen Etologi och beteendeekologi samt Organismernas släktskap och ekologi utforskas livets mångfald både i beteenden och former. Innehållet är omfattande vilket ger möjlighet till urval och fördjupning. Finns även som Onlinebok. Biologi 2 I första kapitlet fördjupas teorin om cellen, och det omfattar nu även genteknik. Kapitlet om växter och svampar ger en överblick av dessa organismers anatomi och fysiologi. I det mycket omfattande kapitlet Människans fysiologi beskrivs alla organsystem, men fokus ligger på immunförsvaret och nervsystemet. Livsstil och hälsa betonas också. I kapitlet Livscykler beskrivs hur olika organismer klarar fortplantningen, och i sista kapitlet, som är helt nytt, tas olika aspekter på sex och kärlek upp. Innehållet är omfattande vilket medger urval, fördjupning och breddning. Finns även som Onlinebok. Lärarhandledningarna Vi har gemensamma lärarhandledningar till våra två biologiserier. Dessa finns som nedladdningsbara filer och innehåller följande: – kommentarer till delområdena i kurserna Biologi 1 och Biologi 2. – teoretiska och praktiska övningar – laborationer – mikroskoperingsförslag (bara i lärarhandledningen till Biologi 2) – svar på frågorna i böckerna Materialet motsvarar ca 350 A4-sidor i Biologi 1-handledningen och ca 450 A4-sidor i Biologi 2-handledningen. Om författarna Per-Olof Wickman är professor i didaktik vid Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot matematik och naturvetenskap vid Stockholms universitet. Hans forskning om lärande i naturvetenskapliga ämnen är internationellt uppmärksammad. Blev ordförande i Skolforskningsnämnden 2015.

Läs mer om Biologi 2

Biologi 2

Naturvetenskap

Hitta Biologi 2 även hos:
Rulla till toppen