Biocentrism : medvetande som nyckeln till vår förståelse av universum

Biocentrism : medvetande som nyckeln till vår förståelse av universum
Biocentrism : medvetande som nyckeln till vår förståelse av universum
Beskrivning av Biocentrism : medvetande som nyckeln till vår förståelse av universum

Nya upptäckter inom kvantmekanik och biologi tvingar oss att ifrågasätta den rådande uppfattningen om vårt universums ursprung och struktur. Partiklar beter sig inte som förväntat, utan verkar anpassa sig till en medveten betraktare. Och medvetandet framstår som ett större mysterium än någonsin, trots en utförlig kartläggning av hjärnan. Biocentrismen erbjuder en förklaringsmodell som placerar liv och medvetande i centrum av universums existens, hellre än att se dem som slumpmässiga företeelser. Enligt denna teori finns ingen fysisk verklighet alls utanför den medvetna betraktaren. Genom djupgående motiveringar och logiska argument erbjuder Robert Lanza svar på några av den moderna vetenskapens största mysterier, såsom universums uppkomst, observatörens betydelse, medvetandets natur och funktion, och varför fysikens lagar tillsynes är perfekt anpassade för att främja liv. Slutligen berör han den stora frågan: vad är döden? ”Våra aktuella teorier om den fysiska världen fungerar inte, och kan aldrig fås att fungera, förrän de tar hänsyn till livet och medvetandet.” – ROBERT LANZA Dr Robert Lanza har utforskat naturvetenskapen i över fyrtio år, och han anses som en av världens främsta forskare. Han är för närvarande vetenskaplig chef vid Advanced Cell Technology och biträdande professor vid Wake Forest University School of Medicine. Lanza har tillsammans med Bob Berman, den mest lästa astronomen i världen, tagit fram biocentrismen – en revolutionerande ny bild av universum. Robert Lanza har utsetts av TIME till ”en av världens hundra mest inflytelserika personer” och av FORTUNE till ”en av världens femtio främsta tänkare". ”Ett helt nytt perspektiv på ett gammalt existentiellt problem.” – E. DONNALL THOMAS, Nobelpristagare i medicin “Robert Lanza fann mentorer i vetenskapliga giganter som psykologen B F Skinner, immunologen Jonas Salk och Christiaan Barnard, pionjär inom hjärttransplantation. Hans mentorer beskriver honom som ett geni och en stor tänkare, och några av dem har till och med jämfört honom med självaste Einstein.” – Ur US NEWS & WORLD REPORT

Läs mer om Biocentrism : medvetande som nyckeln till vår förståelse av universum...


Sök bästa pris på Biocentrism : medvetande som nyckeln till vår förståelse av universum hos: