Bevisfrågor i förvaltningsprocessen : en översikt

Bevisfrågor i förvaltningsprocessen : en översikt

Bevisfrågor i förvaltningsprocessen – en översikt behandlar på ett föredömligt lättfattligt och praktiskt användbart sätt reglerna för utredningsskyldighet bevisbörda beviskrav och bevisprövning i förvaltningsprocessen. Exempel på frågor som behandlas är:• När är ett ärende eller mål tillräckligt utrett för att sakprövning ska få ske?• Finns det någon huvudregel och i så fall vilken angående bevisbördans placering?• När kan en ”omvänd” bevisbörda tillämpas?• Vilket beviskrav gäller i några vanliga måltyper såsom skatt migration och socialförsäkring?• Vilken är den närmare innebörden av olika beviskrav t.ex. ”övervägande skäl” ”sannolikt” och ”klart framgår”?• Hur gör man en korrekt bevisprövning?• Hur värderas enskilda bevis?• När är beviskravet uppfyllt?Översiktlig kunskap om dessa frågor är oundgängligt för alla som kommer i kontakt med förvaltningsprocesser. Boken bör därför ligga på varje persons skrivbord som arbetar med förvaltningsprocesser såsom partsombud eller domare. Boken är också lämplig för undervisningsändamål vid lärosäten och domstolar.

Läs mer om Bevisfrågor i förvaltningsprocessen : en översikt

Bevisfrågor i förvaltningsprocessen : en översikt

Juridik

Hitta Bevisfrågor i förvaltningsprocessen : en översikt även hos:
Rulla till toppen