Att leva med demens

Att leva med demens

För att personer med demenssjukdom ska kunna leva ett fullgott liv behövs mer kunskap. I grunden handlar det om att förändra föreställningar och attityder till personer som lever med en demenssjukdom så att personerna själva, deras anhöriga och personal inom hälso- och sjukvården och politiker, kan se nya möjligheter i stället för enbart förluster. I den här boken presenteras kunskap och forskning som sätter personer med demenssjukdom i centrum. Boken utgår alltså inte i första hand från vården eller anhöriga, utan från dem som lever med sjukdomen. På så sätt skapas en tankeram som ger stöd vid både utvecklingsarbete och reflektion bland människor som på olika sätt arbetar med och för personer med demenssjukdom. Cirka 110 000 och 170 000 svenskar har i dag en demenssjukdom. Om ett tiotal år är det betydligt fler: ökad livslängd och en större medvetenhet om demenssjukdomar gör att allt fler personer får en diagnos tidigt i förloppet. Som en konsekvens av detta kommer alltfler personer att leva med en demenssjukdom under lång tid, och ofta i hemmet. Detta innebär inte bara en utmaning för vård, omsorg och socialpolitik, utan väcker också frågor som berör såväl personer med demens, som anhöriga och andra i det sociala nätverket: Hur kan personer med demens leva och fungera i sitt hem tillsammans med eventuella familjemedlemmar? Hur kan de fungera som medborgare och delta i samhällslivet, ha makt över sitt eget vardagsliv och fatta egna beslut om sitt eget liv? I boken medverkar forskare från Centrum för demensforskning (CEDER) vid Linköpings universitet. Den innehåller många pedagogiska exempel och riktar sig till utbildningar inom vård, omvårdnad, socialt arbete och omsorg. Eleonor Antelius, filosofie doktor, junior universitetslektor, verksam vid Centrum för demensforskning (CEDER), Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet. Therése Bielsten, specialistsjuksköterska inom vård av äldre, doktorand vid Linköpings universitet. Anna Ekström, filosofie doktor, verksam vid CEDER. Ingrid Hellström (red.), legitimerad sjuksköterska, docent i palliativ vård, verksam vid Linköpings universitet och Ersta Sköndal högskola. Lars-Christer Hydén (red.) är professor i socialpsykologi och föreståndare för CEDER. Marie Jansson är filosofie doktor och prefekt på Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, vid Linköpings universitet. Mahin Kiwi, doktorand vid Nationella institutet för forskning om äldre och Åldrande (NISAL), Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier vid Linköpings universitet. Agneta Kullberg är legitimerad sjuksköterska, distriktssköterska och universitetslektor i folkhälsovetenskap, verksam vid CEDER, Linköpings universitet. Lisa Folkmarson Käll är docent i teoretisk filosofi och verksam som biträdande lektor i filosofi vid CEDER samt biträdande lektor i genusvetenskap vid Stockholms universitet. Annika Taghizadeh L

Läs mer om Att leva med demens

Att leva med demens

Medicin

Hitta Att leva med demens även hos:
Rulla till toppen