Är Trump postmodern?

Är Trump postmodern?

Vad är sant vad är inte sant – och vad är sanning?  Är Trump postmodern? En essä om sanning och populism  handlar om vår tids oro över fake news populism politiska lögner och den objektiva kunskapens försvinnande i en ström av åsikter och motstridig information. Boken tar fasta på hur försvaret av förnuftet i vissa fall vänts till sin motsats.   Är Trump postmodern?  är ett försök till samtidsorientering. Genom läsningar av bland annat Foucualt Derrida och Lyotard och reflektion kring olika debatter I Finland och i Sverige (bl.a. den om skolans uselhet) söker Nora Hämäläinen ett alternativt sätt att se på vår tid. Hon ger sig i kast med koncept som Identitetspolitik fake news och den ohållbara relativiseringen av sanningsbegreppet. Det är lättfattligt fascinerande och brännande aktuellt.   Nora Hämäläinen född 1978 är forskare i etik vid Centre for Ethics as Study in Human Value University of Pardubice Tjeckien och docent i filosofi vid Helsingfors universitet.

Läs mer om Är Trump postmodern?

Är Trump postmodern?

Filosofi & Religion

Hitta Är Trump postmodern? även hos:
Rulla till toppen