Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom

”Det är vår förhoppning att denna bok ska utgöra en viktig informationskälla och bidra till en djupare förståelse och insyn i en svår sjukdom för vilken vår strävan är att hitta ett framtida effektivt botemedel.” Här ges en mångfacetterad skildring av Alzheimers sjukdom, men även av andra demenssjukdomar. Bakomliggande patologiska förändringar vid sjukdomen beskrivs, men också hur en utredning av minnesbesvär går till och de metoder som används såsom neuropsykologiska minnestester, imaging och analyser i ryggvätska. Nya läkemedelsbehandlingsstrategier diskuteras samt aspekter kring nutritionens betydelse. Hälsoekonomi, epidemiologi, riskfaktorer och genetik är andra områden som beskrivs i denna antologi. Två personliga skildringar kring hur det är att vara make respektive dotter till en anhörig med Alzheimers sjukdom kompletterar bilden av demenssjukdomar och deras komplexitet. Boken riktar sig främst till läkarstudenter, allmänläkare och sjuksköterskor under utbildning samt annan sjukvårdspersonal, men anställda inom kommunal verksamhet, patienter samt anhöriga kan också ha nytta av boken. Författarna är internationellt erkända forskare och kliniker inom området.

Läs mer om Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom

Medicin

Hitta Alzheimers sjukdom även hos:
Rulla till toppen