Allmänna fastighetsrätten : en introduktion

Allmänna fastighetsrätten : en introduktion

ALLMÄNNA FASTIGHETSRÄTTEN – En introduktion’ ger en introducerande framställning av den allmänna fastighetsrätten och spänner således över ett brett spektrum av frågor. I boken behandlas vad som utgör fast egendom, regler om köp, gåva och byte av fast egendom, regler om servitut och nyttjanderätter till fast egendom, regler om sakrättsliga förhållanden avseende fast egendom, och regler om inskrivning. Även om boken är en introduktion till ämnet allmän fastighetsrätt och därför i första hand behandlar huvudfrågor inom detta ämne, ges ändå utrymme för en genomgång av mer detaljerade frågeställningar på flera områden. Boken är avsedd för den som söker en bred framställning över den allmänna fastighetsrätten och är försedd med litteraturhänvisningar för den som är i behov av ytterligare fördjupning. RICHARD HAGER är docent i civilrätt och verksam vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet och vid Institutionen för Fastigheter och byggande, Kungliga Tekniska högskolan, där han forskar och undervisar i fastighetsrätt.

Läs mer om Allmänna fastighetsrätten : en introduktion

Allmänna fastighetsrätten : en introduktion

Juridik

Hitta Allmänna fastighetsrätten : en introduktion även hos:
Rulla till toppen