Al-Akhdaris sammanfattning : bönens regler enligt malikiskolan

Al-Akhdaris sammanfattning : bönens regler enligt malikiskolan

Detta verks tematik kan för den moderna blicken förefalla komplext och svårbegripligt. Boken är i själva verket en svunnen högcivilisations barnbok. I hundratals år studerades verket av muslimska barn i syfte att dra lärdom om en av religionens viktigaste fundament tidebönen. Visserligen kan boken läsas av den allmänt historieintresserade för att erhålla djupare insikt om en vital praxis i en av världshistoriens viktigaste livsåskådningar men eftersom boken är författad som vägledande praktisk handbok ämnad att frambringa normativ efterlevnad är det så den främst bör läsas. Författaren var ett universalgeni profilerad inom en rad olika vetenskaper. Al-Akhdari var inte bara lärd inom muslimsk teologi och rättsvetenskap men var även en stor poet. I denna bok har han extraherat det allra mest centrala aspekterna i rättslärans regler om renhet och bön och destillerat fram en manual med så få och enkla ord som möjligt. I boken skriver författaren: ’Bönen är ett mäktigt ljus som upplyser de bedjandes hjärtan’. Dessa ord ramar in hela bokens syfte och mål.

Läs mer om Al-Akhdaris sammanfattning : bönens regler enligt malikiskolan

Al-Akhdaris sammanfattning : bönens regler enligt malikiskolan

Filosofi & Religion

Hitta Al-Akhdaris sammanfattning : bönens regler enligt malikiskolan även hos:
Rulla till toppen