Wings 7 Workbook

Wings 7 Workbook

Textbook Inom varje tema i Wings möter eleverna olika texttyper som biografier, insändare, instruktioner, recensioner, reportage och utdrag ur skönlitterära ungdomsböcker. Efter varje text finns en hänvisning till vilka uppgifter i workbook som är lämpliga att arbeta med. I slutet av varje temaområde finns förslag på två examinationsuppgifter, Final Assignments, där eleven får visa vad hen har lärt sig under arbetet med temat. Workbook I övningsboken får eleverna träna på strategier för att läsa, lyssna och samtala. Hörövningarna, med röster från olika länder, tränar både generell och detaljerad förståelse. I flera av bokens uppgifter uppmanas eleverna till att söka och kritiskt granska information på nätet. Lärarhandledning I lärarhandledningarna hittar du bland annat metodiska tips, arbetsblad, planeringsblad, prov och facit. Planera temat tillsammans med dina elever med hjälp av Planning sheet. Wings nya upplaga innehåller följande nyheter: * Fler teman och nya texter * Tydligt markerade texttyper * Tydlig koppling mellan Textbook och Workbook * Fokus på förmågor och färdigheter * Strategier för att läsa, lyssna och samtala * Examinationsuppgifter (Final Assignments) * Ljudfiler och interaktiva övningar på webben Kostnadsfritt extramaterial Wings fortsätter på webben! Här hittar du bland annat ljudfiler och interaktiva övningar med omedelbar feedback. Du når extramaterialet här. Digitalbok Digitalboken innehåller bland annat inspelade texter och hörövningar. Lärarhandledning Lärarhandledningen är webbaserad. Licensen gäller för en lärare i 12 månader. Teman i Wings 7 * Music * Looks * At Home * Food * Sports * Life in Britain

Läs mer om Wings 7 Workbook

Wings 7 Workbook

Ordböcker & Språk

Hitta Wings 7 Workbook även hos:
Rulla till toppen