Vivat lingua latina Facit

Vivat lingua latina Facit

Vivat lingua Latina! Vivat lingua Latina! är en grundbok i latin med allmän språkkunskap för gymnasieskolan, vuxenutbildning och självstudier. Den passar också för kurser vid universiteten, t.ex. för doktorander i humaniora som saknar kunskaper i latin. Efter genomgång av boken förstår de studerande innebörden i välkända latinska citat och sentenser, de behärskar ett latinskt basordförråd och det väsentliga i latinets formlära och kan översätta enklare latinska texter. De kan också identifiera frekventa latinska och grekiska morfem i internationella lånord. Vivat lingua Latina! innehåller också ett antal avsnitt som presenterar kulturhistoriskt ämnesstoff. Huvuddragen av det romerska rikets historia behandlas. Grundboken är indelad i tio avdelningar. I var och en av dessa presenteras grammatiskt och syntaktiskt stoff i anslutning till enkla latinska texter. Kommentarer och ordlistor är mycket utförliga. Lärogången är uppbyggd i etapper på ett logiskt sätt: för substantivens del först ändelsesystem A, sedan ändelsesystem B och för verben först presensstammens olika former, sedan perfektstammen, slutligen perfektparticipstammen osv. Vidare har språkkunskap av allmän karaktär fått utrymme i separata avsnitt inom de olika avdelningarna. Grundboken har ett stort antal övningsuppgifter och också svenska meningar att översätta till latin, som en kontroll av det elementära ordförrådet i latintexten och de relevanta delarna av språkläran. Ett separat facit finns till uppgifterna och de latinska texterna i grundboken. Vivat litteratura Latina! Vivat litteratura Latina! är en fortsättning på Vivat lingua Latina! Sammantagna utgör de en lämplig bas för undervisning i latin med allmän språkkunskap i både skola och vuxenutbildning. Böckerna lämpar sig i hög grad för studier på egen hand för dem som har allmänspråkliga och kulturhistoriska intressen. Facit ingår i fortsättningsboken Vivat litteratura Latina!

Läs mer om Vivat lingua latina Facit

Vivat lingua latina Facit

Ordböcker & Språk

Hitta Vivat lingua latina Facit även hos:
Rulla till toppen