Vår svenska grammatik

Vår svenska grammatik

I denna lilla bok finns det mesta som behövs för att friska upp kunskaperna om den svenska grammatiken. Boken …platsar mycket väl som uppslagsbok i redaktionsbiblioteket.’ Journalisten, 2002 Vår svenska grammatik är avsedd både som lärobok och som uppslagsbok och kan lätt kombineras med andra läromedel i svenska – från grundskolenivå och uppåt. Boken är utformad med tanke på vidarestudier. Boken fungerar därför också på gymnasienivå eller när man som vuxen närmar sig det svenska språket, kanske för att repetera olika språkliga och grammatikaliska begrepp. Boken omfattar ordklasser, satsdelar, ordföljd och skiljetecken. Registret innehåller ett stort antal uppslagsord. Innehållsförteckningen är lätt och enkelt överskådlig till utformningen. Sidorna är formgivna med tanken att de skall vara överskådliga. Boken är samtidigt ’lite gammaldags’ på ett positivt sätt i informationssystemens sekundsnabbt föränderliga värld med sin internationella ordmiljö, och nämner hellre fler namn på samma sak, än bara ett, till exempel ackusativobjekt/direkt objekt. Likaså sätts vissa stycken inom överkursavsnitt hellre än att skära bort dem i förenklingens namn. Detta för att inte förlora sammanhang, som man kan ha nytta av på gymnasienivå – eller senare i livet. Vår svenska grammatik utformades inom den praktiska undervisningen i Maria Elementarskola, Stockholm, av Märta Franson i samarbete med rektor Karin Engdahl, och trycktes i sin första version 1958. Den är nu utvidgad och omarbetad inför 2000-talet av Casper Ljungdahl i samarbete med direktor Märta Franson. Boken är ett projekt Mångkulturåret 2006. 88 sidor, A5, linnebunden och limmad med gröna, mjuka pärmar ’Även om traditionell grammatikundervisning nu avskaffas, så är det många som efterlyser grammatikböcker. Maria Elementarskola har utvidgat och utvecklat den grammatik som använts i skolan sedan 1950-talet.’… Gudrun Torstendahl i SUF-bladet 2002/2 – maj 2002 …’… rekommenderas till alla som vill ha en kortfattad framställning. …nämns också att man utöver skrivspråksgrammatiken måste kunna talspråksgrammatiken. … kan sålunda konstruera en svensk mening grammatikaliskt riktigt. Ändå kan det bli fel när man säger den.’… Hugo Hegeland, Arbetet Nyheterna 25 okt. 1999

Läs mer om Vår svenska grammatik

Vår svenska grammatik

Ordböcker & Språk

Hitta Vår svenska grammatik även hos:
Rulla till toppen