Swedishka ardayda bilowga Koorso hordhac ah. Svenska för nybörjare

Swedishka ardayda bilowga Koorso hordhac ah. Svenska för nybörjare

Svenska för nybörjare är ett ej åldersbundet, direktöversatt  läromedel för alla som snabbt vill lära sig grunderna i det svenska språket. En prisvärd språkbok av hög kvalitet där inga tillbehör som lexikon, lärarhandledning, facit eller arbetsbok behövs. Alla svenska ord och meningar är direkt översatta till somaliska (och även till engelska), vilket spar tid i inlärningsprocessen. Det somaliska ordet är skrivet inom parentes i direkt anslutning till det svenska och engelska ordet. Läromedlet är inte åldersbundet och kan också med fördel användas i hemspråksundervisningen. Boken ger studenten tillfälle att börja med sina språkstudier direkt och får genast kunskaper och färdigheter som ger möjlighet till kommunikation på det svenska språket. I boken finns också exempel på lekar och sånger genom vilka studenter, på ett roligt sätt, kan befästa sina kunskaper. Man får också tips på god fortsättningslitteratur samt gratis siter på nätet för vidare språkutveckling. Läromedlet kan också användas för andra än somalisk-och engelsktalande eftersom många ord är illustrerade. Studenten får här tillfälle att befästa sina kunskaper genom att det på varje sida ges utrymme för att läsa, uttala och skriva orden och meningarna. Denna metod är effektiv i inlärningen då nästan alla sinnen används. Man ser ordet, man uttalar det, man hör det och man formar det med handen.Uttalanden av utbytesstudenter; I really enjoyed the book because it was simple Swedish and easy to understand. It was really helpful having the English next to the Swedish because then you know what everything means. Overall it was a brilliant book and I am very impressed with it. The best language book, I would recommend it to all people. 10/10. The book is at the right level for the students and a very helpful learning tool.

Läs mer om Swedishka ardayda bilowga Koorso hordhac ah. Svenska för nybörjare

Swedishka ardayda bilowga Koorso hordhac ah. Svenska för nybörjare

Ordböcker & Språk

Hitta Swedishka ardayda bilowga Koorso hordhac ah. Svenska för nybörjare även hos:
Rulla till toppen