Svenska etc. – Svenska och svenska som andraspråk

Svenska etc. – Svenska och svenska som andraspråk

Svenska etc. är en lärobok som är skriven för gymnasiets alla sex kurser i svenska och svenska som andraspråk. Det finns övningar till de flesta moment i alla kapitel. På så sätt är Svenska etc. speciell i sitt slag. Varje kapiteltema speglas på flera olika sätt genom texter från olika genrer. Stor omsorg har lagts på att texterna ska passa både i ungdomsgymnasiet och i vuxenutbildningen. Läs mer Utmärkande drag – Texter i alla genrer – Nivåmarkerade skrivövningar Du kan välja att använda Svenska etc. som tryckt bok eller som Onlinebok, beroende på hur digitalt du vill arbeta. I Onlineboken finns en talsyntes som stöttar svaga läsare. Svenska etc. är tack vare sin utformning en perfekt bok att använda under det långsiktiga arbetet inför de nationella proven. Författaren, Annsofie Thörnroth, har under flera år arbetat i referensgruppen för det nationella provet i svenska vid Uppsala Universitet. Strukturen är tydlig och du kan enkelt söka upp den övning/färdighet du vill eller behöver öva: ord, grammatik, tal, texttyper, argumentation, utredning eller analys. Materialet gör det äntligen möjligt att individualisera undervisningen genom en mängd nivåindelade tal- och skrivuppgifter, tydligt markerade. Även texterna är av olika slag och varierande svårighetsgrad. Skönlitteratur varvas med sakprosa, nutida texter med äldre klassiker, i tematiskt indelade kapitel. I Lärarhandledningen finns bl.a. mönstertexter på samtliga texttyper som behandlas i huvudboken, med marginalkommentarer om språk/stil, disposition osv. Här hittar du även exempel på hur boken kan användas i samtliga kurser i svenska och svenska som andraspråk på gymnasiet. Lärar-cd:n innehåller ett rikligt urval av texter och sånger från huvudboken för att ytterligare variera användandet.

Läs mer om Svenska etc. – Svenska och svenska som andraspråk

Svenska etc. – Svenska och svenska som andraspråk

Ordböcker & Språk

Hitta Svenska etc. – Svenska och svenska som andraspråk även hos:
Rulla till toppen