Språkguiden Facit

Språkguiden Facit

SPRÅKGUIDEN – allt du behöver för Svenska som andraspråk, grund! Språkguiden är en allt-i-ett-bok i ordets rätta bemärkelse. Den vänder sig till elever i svenska som andraspråk på den senare delen av den grundläggande nivån, efter Sfi D eller motsvarande. Läs mer Språkguiden är en allt-i-ett-bok som vänder sig till elever i svenska som andraspråk på den senare delen av den grundläggande nivån, efter Sfi D eller motsvarande. Den är främst riktad till studerande inom vuxenutbildningen, men kan också användas på gymnasiet och av elever som studerar på distans eller bedriver självstudier. Den följer Skolverkets kursplan i svenska som andraspråk för vuxenutbildning på grundläggande nivå, VUX 2012. Syftet med boken är att ge kursdeltagarna ökade kunskaper i svenska så att man med större säkerhet och frihet kan leva, studera vidare och arbeta i det svenska samhället. För att uppnå det krävs hela tiden mycket träning i att förstå, tala, läsa och skriva svenska. Det finns två grundläggande pedagogiska tankar bakom boken: – Att lära genom samtal och samarbete – Att lära självständigt Språkguiden är en komplett allt-i-ett-bok som består av: – fem teman: kultur, miljö, Livet, språk och it. I varje kapitel finns en modern skönlitterär text. – övningar på att höra, tala och diskutera, läsa, skriva, ordkunskap och ordbildning, grammatik, intonation och uttal samt internet. – en kort basgrammatik. – webbapp – ordlistor som laddas ner gratis från www.liber.se. Till Språkguiden allt-i-ett-bok hör: – facit i ett separat häfte – en omfattande lärarhandledning Lärarhandledningen, 280 sidor, består av en introducerande del med både resonemang kring andraspråksundervisning och allmänna praktiska tips för lektionsarbetet. Därefter följer genomgångar av arbetet med de fem kapitlen samt en stor mängd kopieringsunderlag att visa i klassrummet eller för att kopiera till eleverna (extrauppgifter för mer träning eller fördjupning). Dessutom finns kapitelprov – både som pdf-filer och i wordformat för att du ska kunna anpassa provet till din undervisning. Du hittar även underlag för eleverna självutvärderingar/återkoppling i lärarhandledningen. Språkguiden finns också som Onlinebok med samma innehåll som boken. Om författarna Eva Bergqvist Lerate och Kristina Norén Blanchard har lång erfarenhet av undervisning i svenska som andraspråk. De har tidigare skrivit läromedel både i traditionell bokform och digitalt.

Läs mer om Språkguiden Facit

Språkguiden Facit

Ordböcker & Språk

Hitta Språkguiden Facit även hos:
Rulla till toppen