Språkgrunden : svenska som andraspråk SASG

Språkgrunden : svenska som andraspråk SASG

Ord, ord och åter ord – det är den absolut viktigaste framgångsfaktorn när det gäller att utveckla ett språk. Och för att lära sig ord, måste man läsa texter. Bra texter. ALLT-I-ETT-BOK MED digital DEL Språkgrunden är en lätthanterlig, lagom omfattande allt-i-ett-bok på SvaG-nivå. Den innehåller intressanta autentiska texter om verkliga människor. Här möter eleven de sanna historierna om bl.a. den svenska superstjärnan i Japan, musikern som turnerar i världen, författaren som seglade till Karibien och tjejen som blev idrottskändis. Till det kommer fylliga ordlistor, hörövningar, uttalsövningar, övningar i ordkunskap och grammatik samt skrivövningar i olika genrer – att arbeta med både i boken och i den digitala delen som hör till. Språkgrunden inleds med ett kapitel om studieteknik, olika lärstilar och tips om hur språkinlärning kan göras mer effektiv. Därefter följer ett antal kapitel där en person och ett ämnesområde presenteras (i den digitala delen finns även intervjuer med dessa personer). Textmaterialet är varierat och består av faktatexter, berättelser, utdrag ur romaner, intervjuer, dikter, tidningsartiklar etc. Här finns också diagram och bilder. I varje kapitel tränas dessutom skrivning inom en speciell genre, till exempel berättelse, beskrivning, sammanfattning, faktatext, instruktion och argumentation. TEXTERNA VIKTIGAST Det viktigaste i Språkgrunden är texterna. De är aktuella och valda för att passa både tonåringar och vuxna, män och kvinnor. De utförliga ordlistorna med förklaringar på svenska är till för att eleverna ska utöka sitt ordförråd på ett effektivt sätt. Dessutom finns gott om övningar på ord, ord med flera betydelser, idiomatiska uttryck och fasta uttryck. Till texterna hör diskussionsfrågor, läsförståelsefrågor och tips på hur man hittar mer information. Det betyder att Språkgrunden passar både för enskilda studier och för bearbetning i grupp. Grammatikövningarna behandlar bl.a. verb med partiklar och prefix, particip, ordbildning och ordföljd. LÄRARMATERIAL I lärarmaterialet till Språkgrunden finns kopieringsunderlag, extra övningar, kapiteltester, facit och texterna till hörförståelseövningarna. I lärarmaterialet finns även en cd-skiva med hörförståelseövningarna för uppspelning i klassrummet.

Läs mer om Språkgrunden : svenska som andraspråk SASG

Språkgrunden : svenska som andraspråk SASG

Ordböcker & Språk

Hitta Språkgrunden : svenska som andraspråk SASG även hos:
Rulla till toppen