Språken före historien

Språken före historien

En sak som skiljer människor från djur inklusive de andra stora primaterna är förmågan att tala. Men hur och varför uppstod språken? Och när var de fullt utvecklade i nivå med dagens språk? Nya upptäckter inom arkeologin och genetiken innebär att vi hela tiden tvingas flytta tidpunkten för mänsklig tillblivelse längre bak i historien. Alldeles nya DNA-analyser tyder på att språk på dagens nivå existerade mycket tidigare än vi trott förmodligen redan för 300 000 år sedan och därmed långt innan vår art vandrade ut ur Afrika och spred sig över världen. Tore Jansons perspektiv är det evolutionära och det är förmågan att kommunicera som intresserar honom. Vilka fördelar har språken gett människan? Vilka behov har de uppfyllt? I Språken före historien vågar han sig också på att lansera ett eget förslag på hur språken med inlärda ljud som bildar ord som bildar meningar har utvecklats ur enkla medfödda ljudsignaler.

Läs mer om Språken före historien

Språken före historien

Ordböcker & Språk

Hitta Språken före historien även hos:
Rulla till toppen