Spektrum NO 6 – Fysik Kemi Biologi

Spektrum NO 6 – Fysik Kemi Biologi

Sveriges mest populära NO-serie på högstadiet, nu även för mellanstadiet! Läromedlets huvudtanke är att lyfta fram kursplanernas förmågor och bygger på ett stoff som är anpassat till det centrala innehållet. Syftet är att lägga en god grund inför de nationella ämnesproven och betygssättning i årskurs 6. Spektrum NO åk 6 är uppbyggd enligt samma struktur som den populära serien Spektrum 7-9. Med lättlästa texter, förklarande bilder, tydlig struktur och en mängd olika infallsvinklar finns det något för alla i Spektrum. Naturvetenskapen ska engagera! Läs mer Upplägg och pedagogiska tankar Vi har valt att ge alla de tre naturvetenskapliga ämnena lika mycket utrymme i boken. Alla tre naturvetenskapliga ämnena får lika mycket utrymme i läromedlet. Spektrum tar Lgr11 och de nationella ämnesproven på allvar. Tillsammans med kursplanens centrala innehåll ligger förmågorna till grund för kunskapskraven, som i sin tur återspeglas i de nationella ämnesproven. Vi möter dessa behov genom att skapa moment som lyfter förmågorna, och med ett stoff som är anpassat till det centrala innehållet. Grundboken består av sex kapitel (två kapitel per ämne): – Solsystemet (Fysik) – Pubertet och hälsa (Biologi) – Kemi i vår vardagshygien (Kemi) – Bränsle och kemiska reaktioner (Kemi) – Energi (Fysik) – Livets utveckling (Biologi) Grundboken har samma pedagogiska struktur som ämnesböckerna på högstadiet, men anpassad till mellanstadiets kursplan. Varje kapitel har: – TDS-frågor (Testa Dig Själv) på olika nivåer – Ingresser som lyfter fram kursplanernas förmågor – Målbeskrivningar – Perspektiv som uppmuntrar till värdering och ställningstagande – Sammanfattningar – Final med träning inför ämnesprov Kapitelstart med centralt innehåll och förmågor I inledningen till varje kapitel har vi lyft kursplanens förmågor i intresseväckande bilder och frågor. Här finns även målbeskrivningar baserade på det centrala innehållet och de förmågor som behandlas i kapitlet. Begreppsträning i varje avsnitt Varje avsnitt i ett kapitel avslutas med en kort begreppsträning – Förklara begreppen – som lyfter centrala begrepp. Det är ett sätt att belysa den viktiga begreppsträningen som stärker elevernas förståelse för det naturvetenskapliga språket och ger dem verktyg att utveckla det. Perspektiv – för att utveckla ett kritiskt tänkande I Perspektiv lockas eleverna att använda sina kunskaper för att diskutera och ta ställning. Här tränas bland annat förmågan att skilja värderingar från vetenskapliga fakta, och att utveckla ett kritiskt tänkande kring såväl argument som informationskällor. Finalen – bra träning inför ämnesproven Varje kapitel avslutas med Finalen. Här finns kapitelövergripande frågor i ämnesprovens anda. Det ger en bra möjlighet att testa sina nya kunskaper och få regelbunden träning inför ämnesproven. Varierande frågestäl

Läs mer om Spektrum NO 6 – Fysik Kemi Biologi

Spektrum NO 6 – Fysik Kemi Biologi

Naturvetenskap & teknik

Hitta Spektrum NO 6 – Fysik Kemi Biologi även hos:
Rulla till toppen