Spår av ett landskap : bronsålder i Blekinge

Spår av ett landskap : bronsålder i Blekinge

Som ingen annan period i vår förhistoria har bronsåldern gjort bestående avtryck i landskapet. Someviga påminnelser reser sig längs vägar och höjdstråkmonumentala gravhögar och rösen. På hällar och blockmöter tusentals och åter tusentals inknackade bilderoch symboler. Fynd av brons och guld berättar om ettsamhälle med stora sociala skillnader men också omlångväga kontakter. Att Blekinge i likhet med övrigaSydskandinavien var en del av en större europeiskkultursfär är tydligt. Det innebär inte att utvecklingenvarit homogen och överallt följt samma mall. I mötetmed lokala erfarenheter och livsmönster har nyakulturimpulser anpassats och många gånger medsäkerhet fått ett nytt meningsinnehåll. De arkeologiskaundersökningarna är ännu fåtaliga i Blekinge menunder senare år har ett par större länsomfattandeinventeringsprojekt

Läs mer om Spår av ett landskap : bronsålder i Blekinge

Spår av ett landskap : bronsålder i Blekinge

Historia & Arkeologi

Hitta Spår av ett landskap : bronsålder i Blekinge även hos:
Rulla till toppen