Sex liter luft

Sex liter luft

DEBUT Vårt oåterkalleliga upphörande. Denna händelse bildar såväl start- som slutpunkt i Sex liter luft. Däremellan växer en apokalyptisk barndomsskildring fram. Vi möter ett barn Ivan som ställs inför det faktum att han befinner sig i en helt avfolkad tillvaro. Berättelsen rör sig sedan framåt dag för dag för att samtidigt som i en spegling vecklas ut baklänges. Därtill möter vi det försvunna människosläktet i en schizofrent enstämmig kakofoni. Romanen försöker invertera det antropocentriska förhållningssätt till världen som ofta utmärker dylika Crusoeska motiv. Världen blir här en drakonisk samling djur och ting där människan (liksom berättelsen själv) blottläggs som kropp mönster och upprepning för att slutligen upplösas i vad som framstår som livets första premiss: upphörandet. För ytterligare information kontakta Åsa Lindström på 08 696 86 27. Pressbilder och omslag finns att hämta på www.albertbonniersforlag.se

Läs mer om Sex liter luft

Sex liter luft

Skönlitteratur

Hitta Sex liter luft även hos:
Rulla till toppen