Solid Gold 1 Elevpaket (Bok + digital produkt)

Solid Gold 1 Elevpaket (Bok + digital produkt)

An English Goldmine!  Ge eleven både stöd och utmaning att utveckla det engelska språket. Med aktuella ämnen, engagerade texter och utmanande övningar bjuder Solid Gold in eleverna till diskussion, interaktion och kommunikation. Med Solid Gold får eleven en fascinerande inblick i levnadsförhållanden, sociala frågor och kulturella aspekter i den engelsktalande världen. Fiktion, fakta, och artiklar blandas med utdrag ur biografier, recensioner, sångtexter och poesi så att eleven kan arbeta med texter i olika genrer. Eleven möter skriftliga uppgifter med fokus på relevanta texttyper, hörövningar samt ord- och grammatikövningar. I läromedlets Resource Section får eleven en gedigen introduktion till olika strategier för att lära sig engelska och förbättra sina språkkunskaper. Eleven får råd om hur man blir bättre som talare och skribent, och hur man anpassar sitt språk beroende på situation, syfte och mottagare. Eleven lär sig även hur man skriver instruktioner och sammanfattningar, samt om hur man diskuterar och argumenterar. Det finns en överskådlig grammatikavdelning i boken, som kompletteras med självrättande interaktiva grammatikövningar i det digitala läromedlet. På så vis får eleven hjälp att ytterligare förstärka sin grammatiska förståelse. I det digitala läromedlet finns även en mängd ordtränings- och stavningsövningar så att eleven kan utöka sitt ordförråd och stavningsförmåga. Om eleven behöver extra utmaning finns avsnittet Want Some More?. Här finns kompletterande texter och övningar, för fördjupning och extra läsning, både i den tryckta boken och i den digitala delen. Digitalt läromedel Interaktiv version av boken, inläst med autentiskt tal och textföljning. Omfattande fördjupningsdelar. Självrättande interaktiva uppgifter för grammatik, uttals- och ordträning, inlästa med autentiskt tal. Ljudet till hörövningarna. Fungerar på dator, surfplatta och mobiltelefon. I den digitala delen kan du söka i innehållet. Du kan också göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten som sparas automatiskt och som enkelt kan samlas ihop och skrivas ut. GY11 Solid Gold bygger på GY11 och stödjer och utmanar eleverna att nå målen i de nya ämnesplanerna. Solid Gold 1 finns även som digital elevlicens och digital klasslicens.  Läs mer om Solid Gold på www.studentlitteratur.se/solidgold

Läs mer om Solid Gold 1 Elevpaket (Bok + digital produkt)

Solid Gold 1 Elevpaket (Bok + digital produkt)

Ordböcker & Språk

Hitta Solid Gold 1 Elevpaket (Bok + digital produkt) även hos:
Rulla till toppen