Skrivmix 2

Skrivmix 2

Skrivmix – Läs och skriv i genrer I Skrivmix får eleverna strategier för att läsa och skriva olika typer av texter helt enligt Lgr 11. De får också stifta bekantskap med roliga och inspirerande texter i olika genrer. Uppgifter hjälper dem att se varje texttyps särdrag och handleder dem då de skriver sin egen genretext. Skrivmix Start!  Vänder sig till åk 3 och innehåller texttyper inom tre områden:    Berätta: Återberätta, Brev, Notis, Dagbok, Berättelse Beskriva: Ett föremål, En person, Reklamannons, Faktatext Förklara: Symboler, Instruera en lek, Förklara vägen, Recept Skrivmix 1, 2, 3 Vänder sig till åk 46. Varje bok innehåller sex texttyper: Skrivmix 1: Berättelser Annonser Faktatexter Recensioner Serier Beskrivningar      Skrivmix 2: Faktatexter Dagböcker Instruktioner Berättelser Biografier Insändare   Skrivmix 3: Berättelser Tidningsartiklar Faktatexter Recensioner Broschyrer Självbiografier   

Läs mer om Skrivmix 2

Skrivmix 2

Ordböcker & Språk

Hitta Skrivmix 2 även hos:
Rulla till toppen