Skön litteratur : vägar till läslust och språkutveckling

Skön litteratur : vägar till läslust och språkutveckling

Läroplan och kursplaner betonar att språket har en nyckelställning i skolan och att språkförmågan är viktig för allt skolarbete. Genom att läsa och medvetet arbeta kring skönlitteratur kan man nå de flesta av kursplanernas mål, även de mål som rör att tala, samtala och skriva – vare sig det står svenska, so, no eller bild på schemat. Skön litteratur – vägar till läslust och språkutveckling ger en mängd exempel på litteratur som kan användas i såväl svenska som över ämnesgränserna. Boken går igenom läsaktiviteter som motiverar eleverna till läsning, visar hur man gör texter elevnära, hur skönlitteraturen bättre kan användas i engelskan samt de möjligheter poesi, sagor, bilderböcker och deckare erbjuder. De flerspråkiga elevernas lärande uppmärksammas och det språkutvecklande arbetssättet i den framgångsrika Läskampanjen i Botkyrka presenteras. Skön litteratur – vägar till läslust och språkutveckling riktar sig alltså inte bara till den som undervisar i svenska och svenska som andraspråk, utan till samtliga lärare – det är alla pedagogers uppdrag att stödja eleverna i deras språkutveckling.  Denna titel har tidigare givits ut av Hallgren & Fallgren men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.

Läs mer om Skön litteratur : vägar till läslust och språkutveckling

Skön litteratur : vägar till läslust och språkutveckling

Ordböcker & Språk

Hitta Skön litteratur : vägar till läslust och språkutveckling även hos:
Rulla till toppen