Samtal om svenska : förhandling, positionering och känslosvall

Samtal om svenska : förhandling, positionering och känslosvall

Vilka uppfattningar om språkbruk ligger bakom omdömen som bra och dåligt språk?  Det har språkforskarna Catrin Norrby och Gisela Håkansson undersökt i en studie där grupper av elever och lärare resonerat om och värderat ett antal autentiska exempel på samtida svenska.  I boken visar de hur gruppdeltagarna förhandlar om språket och positionerar sig i olika språkfrågor. Här studeras dels  vad  gruppdeltagarna säger, men också  hur  de säger det. Genom att få mer kunskap om hur elevers och lärares uppfattningar skiljer sig åt kan lärare få pedagogiska redskap för att diskutera språkfrågor i klassrummet med utgångspunkt i det eleverna vet, kan, tror eller tycker. 

Läs mer om Samtal om svenska : förhandling, positionering och känslosvall

Samtal om svenska : förhandling, positionering och känslosvall

Ordböcker & Språk

Hitta Samtal om svenska : förhandling, positionering och känslosvall även hos:




Rulla till toppen