Samhällsvetenskapliga metoder

Samhällsvetenskapliga metoder

Den här boken har blivit en klassiker inom området samhällsvetenskapliga forskningsmetoder. Upplaga 3 har blivit grundligt uppdaterad och här ingår såväl kvantitativ som kvalitativ forskning. Den består av fyra delar (och sammanlagt 28 kapitel): Del I Introduktion till samhällsvetenskaplig forskning Del II Kvantitativ forskning Del III Kvalitativ metod Del IV Flermetodsforskning (’mixed methods research’) Läs mer Innehållet har en praktisk och pedagogisk inriktning med många konkreta exempel på genomförd forskning. Genom sin bredd passar boken både grundläggande och avancerade kurser i vetenskaplig metodik; den vägleder studenten när det gäller exempelvis forskningsfrågor, litteraturgenomgång och etiska frågeställningar samt urvalsfrågor, utformning av enkäter/intervjuer, analys av data och presentation av forskningsresultat. I denna tredje upplaga på svenska har författaren uppdaterat innehållet och gjort omfattande förändringar, bland annat följande: – Repetitionsfrågor efter varje kapitel. – Många nya avsnitt, bl.a. ’Big Data’, datorstödd innehållsanalys, intervjuer på Skype och användning av mobiltelefoner som plattform för en survey. – Innehållet i det tidigare kapitlet om e-forskning har utökats och integrerats i bokens övriga kapitel. – Ett nytt inslag, ’Forskning i media’, har tillkommit ger exempel på hur samhällsvetenskaplig forskning tas upp och behandlas i massmedier. – Nya inslag är också studenters och doktoranders erfarenheter av att ha genomfört olika examensarbeten och forskningsprojekt Om författarna Framlidne Alan Bryman utnämndes år 2005 till professor i Organization and Social Research vid University of Leicester och School of Management, som han förestod 2008–2009. Före Leicester var han professor i Social Research vid Loughborough University, där han forskade och undervisade under mer än 30 år. Vid hans bortgång 2017 var han professor emeritus vid University of Leicester. Översättare är Björn Nilsson.

Läs mer om Samhällsvetenskapliga metoder

Samhällsvetenskapliga metoder

Naturvetenskap & teknik

Hitta Samhällsvetenskapliga metoder även hos:
Rulla till toppen