Sälg : livets viktigaste frukost

Sälg : livets viktigaste frukost

Andra upplagan av den populära ’Sälg – livets viktigaste frukost’, en vacker och påkostad bok av entomologen Bengt Ehnström som uppmärksammar sälgen och den oerhört rika biologiska mångfald som är knuten till trädet. Fjärilar, skalbaggar, bin, humlor, bladlöss, gallmyggor, fåglar, svampar och en stor mängd andra gäster är beroende av sälgen i olika stadier av dess liv. Med den nyfikne betraktarens öga leder Bengt Ehnström läsaren in under sälgbarken på en upptäcktsfärd som inte kan sluta med annat än fascination inför det myllrande livet i denna nyckelart. Boken riktar sig till markägare och park­förvaltare med budskapet att se rikedomen i sälgen som en resurs att värna. Texten illustreras av ett akvarellfyrverkeri av den etablerade naturillustratören Martin Holmer, som synliggör sälgens enorma betydelse för den biologiska mångfalden. Sälgar som vårdas rätt blir med tiden biologiska skattkammare med stora naturvärden. Den här boken ger både inspiration och handledning om hur sälgen kan vårdas nu och i framtiden.Boken ges ut av Centrum för biologisk mångfald i samarbete med WWF och Naturskyddsföreningen.Pressröster:Det är samspelet mellan den ledigt flytande texten och de utsökta illustrationerna av Martin Holmer som gör boken till en så lustfylld läsning […] Om något kan ge sälgen en renässans i landskapet så är det den här boken. Dalarnas TidningarHolmers sakligt vackra akvareller och Ehnströms stora kunnighet lyfter fram en enstaka allmän trädart och visar hur storartad den är. Det är populärvetenskap som i sin grundlighet faktiskt blir kärleksfull. Sveriges NaturSteklar, skalbaggar, fjärilar, svampar och fåglar passerar revy i en välskriven och dito illustrerad bok, som väcker lust att ge sig ut och upptäcka sälgens värld på egen hand. SkogsEko

Läs mer om Sälg : livets viktigaste frukost

Sälg : livets viktigaste frukost

Naturvetenskap & teknik

Hitta Sälg : livets viktigaste frukost även hos:
Rulla till toppen