Relativitet : teorin som förändrade vår syn på universum

Relativitet : teorin som förändrade vår syn på universum

För hundra år sedan presenterade Einstein sin allmänna relativitetsteori; en teori som tillsammans med den speciella relativitetsteorinkom att forma vår moderna uppfattning omuniversum. Einsteins teorier påverkar allas vårvardag och ligger till grund för många praktiskateknologiska tillämpningar, som till exempel navigeringssystemeti din mobiltelefon. Einstein själv harblivit en del av populärkulturen, men ändå är det fåsom riktigt vet vad relativitetsteorierna säger ochhur genomgripande den förändrade vår världsbild.RELATIVITET är skriven med ett tydligt och tillgängligtspråk, och Jeffrey Bennett visar att alla kan greppagrunderna i Einsteins teorier. Hans intuitiva ochicke-matematiska vinkling ger den breda publiken ensmak av hur relativitetsteorierna fungerar och varförde är så viktiga för vetenskapen och sättet vi ser påvår plats i universum.

Läs mer om Relativitet : teorin som förändrade vår syn på universum

Relativitet : teorin som förändrade vår syn på universum

Naturvetenskap & teknik

Hitta Relativitet : teorin som förändrade vår syn på universum även hos:
Rulla till toppen