PULS Biologi m fysik o kemi 1-3 Grundbok

PULS Biologi m fysik o kemi 1-3 Grundbok

NYHET! PULS Biologi med fysik och kemi 1–3 består av en grundbok en låda med aktivitetskort en läsebok och en lärarbok. Grundbok Grundboken innehåller den gemensamma grundkursen. Textnivån riktas till år 2–3 och kapitlen kan läsas i valfri ordning. Varje kapitel inleds med ett uppslag som både sammanfattar och introducerar kapitlet. Den fortsatta texten är indelad i uppslag som i regel behandlar ett avgränsat ämne. I PULS Biologi med fysik och kemi 1–3 introduceras ämnena biologi fysik och kemi för eleven. Här möter eleven ett naturvetenskapligt perspektiv på rymden djur och växters utveckling på jorden samt människokroppen. Boken beskriver också vad som händer i naturen under de olika årstiderna liksom växt- och djurarter ur olika grupper och deras livsvillkor. Aktivitetskort För elevens fortsatta arbete finns det en låda med aktivitetskort. Korten innehåller aktiviteter av skilda slag både praktiska och teoretiska. Berättelser och dikter En antologi som innehåller berättelser ur svenska barnböcker. Den är gemensam för grundböckerna i biologi geografi religionskunskap och historia. De skönlitterära texterna i läseboken kompletterar grundböckernas faktatexter. Se länk nedan. Lärarbok Till grundboken finns en lärarbok med ämnesstöd samt förslag och anvisningar till arbetet med grundboken. Prickigt skrivhäfte PULS-skrivhäftet kan eleverna använda när de arbetar med grundbok aktivitetskort och läsebok. Varannan sida är linjerad och varannan blank. Se länk nedan. Se även presentationen av PULS Temaböcker (länk nedan).

Läs mer om PULS Biologi m fysik o kemi 1-3 Grundbok

PULS Biologi m fysik o kemi 1-3 Grundbok

Naturvetenskap & teknik

Hitta PULS Biologi m fysik o kemi 1-3 Grundbok även hos:
Rulla till toppen