Prego 1 Allt i ett-bok inkl. ljudfiler för eleven

Prego 1 Allt i ett-bok inkl. ljudfiler för eleven
Prego 1 Allt i ett-bok inkl. ljudfiler för eleven
Beskrivning av Prego 1 Allt i ett-bok inkl. ljudfiler för eleven

Prego 1 är avsedd för kursen Italienska 1. Prego 1 ger nybörjaren en snabb start i språket tack vare dialoger med vardagligt språk och tydlig arbetsordning. Alla unità består av ett antal texter, indelade i följande kategorier: Da imparare – Texter, oftast dialoger, för intensivläsning, som tar upp nytt ordförråd och grammatiska strukturer. Da capire – Beskrivande eller berättande realiatexter av något svårare slag som tränar läsförståelse. Da sapere – Info på svenska eller italienska om italienska vanor, kultur m.m. Da ascoltare – Sånger m.m. Till alla Da imparare finns styckeordlistor. Övriga ord finns att hitta i de alfabetiska ordlistorna till och från italienska. Prego 1 har två huvudpersoner, Mattias och Anna, som fungerar som röd tråd och binder samman de olika kapitlen. Förutom de vanliga kapitlen finns tre extrakapitel: ett inledande kapitel med förkunskap, ett repetitionskapitel samt ett sammanfattande slutkapitel. Övningarna i Prego följer direkt efter den text de hör till för att tydliggöra arbetsordningen. På varje kapitels första sida finns en ruta med inlärningsmålen för eleverna, så att de förbereds på vad som ska övas. Till de texter som ska läsas intensivt finns övningar på alla färdigheterna. Grammatiken som övas efter en viss text tas upp i grammatikrutor.

Läs mer om Prego 1 Allt i ett-bok inkl. ljudfiler för eleven...


Sök bästa pris på Prego 1 Allt i ett-bok inkl. ljudfiler för eleven hos: