På spaning efter språkets ursprung

På spaning efter språkets ursprung

Hur blev människan med språk? Var när och varför bör­jade vi tala? Det är en av historiens stora gåtor. Än är vi långt ifrån en lösning men med hjälp av så olika vetenska­per som arkeologi neurologi lingvistik och biologi kan vi numera dra några slutsatser avfärda vissa äldre hypoteser och uppställa nya frågor. Med entusiasm och sakkunskap lotsar Sverker Johansson läsaren genom en djungel av ledtrådar och teorier. Sök­andet efter språkets ursprung börjar många miljoner år tillbaka i tiden då dagens apor och människor gick skilda evolutionära vägar. Det slutar vid den punkt dit det går att härleda förlagorna till de språk som talas i dag det vill säga för omkring fem tusen år sedan. Däremellan får vi stifta bekantskap med Homo erectus och neandertalare med Darwin och Chomsky med delfiner och näktergalar med syntax och interjektioner. Men hela tiden tycks spåren leda tillbaka den omväl­vande period för omkring en och en halv miljon år sedan då våra förfäder i Afrika ställdes inför nya situationer och alltmer började skilja sig från övriga djur och där språket av allt att döma tycks ha spelat en nyckelroll.

Läs mer om På spaning efter språkets ursprung

På spaning efter språkets ursprung

Ordböcker & Språk

Hitta På spaning efter språkets ursprung även hos:
Rulla till toppen