Ordbok Svenska-Oromo-Engelska

Ordbok Svenska-Oromo-Engelska

Oromospråket kallas även ‘Afaan Oromoo’ och det är det tredje största språket i Afrika beräknat efter antal invånare som talar Oromo som sitt modersmål. Oromo används även i länder som USA, Australien, Kanada och flera länder i Europa som Sverige på grund av att många Oromo har emigrerat till dessa länder. Genom modersmålsundervisning i skolor och hemundervisning lär sig även de barn som föds i de olika länderna. Den här flerspråkiga ordboken indelas i tre delar som översätter de tre språken:Del 1: Svenska-Oromo-Engelska. Del 2: Oromo-Svenska-Engelska .Del 3: Engelska-Svenska-Oromo. Denna ordbok är ett bra verktyg för personer som vill lära sig svenska, oromo och engelska. Behärskar man ett av dessa tre språk blir det lättare att lära sig två av dem med hjälp av boken.======The Swedish-Oromo-English Multilingual Dictionary with 439 pages is the first dictionary that translates three languages at once (each language to the other two) in the same dictionary. The Oromo language is a Cushitic language spoken by more than about 50 million people in Ethiopia, Kenya, and Somalia. The Oromo language, also known as ‘Afaan Oromoo’ is the third largest native language in Africa. Due to diaspora, there are more Oromo speakers abroad in countries such as the United States, Australia, Canada and various European countries including Sweden. The Oromo language is the mother tongue of children born to immigrants and refugees abroad. This Swedish-Oromo-English Multilingual Dictionary consists of three parts: Part one: Swedish-Oromo-English translation. Part two: Oromo-Swedish-English translation. Part three: English-Swedish-Oromo translation. As a result, this dictionary will help those who want to learn Swedish, Oromo and English. For an individual who can already speak Swedish, Oromo or English, he or she can easily learn the other two languages with help of this book.

Läs mer om Ordbok Svenska-Oromo-Engelska

Ordbok Svenska-Oromo-Engelska

Ordböcker & Språk

Hitta Ordbok Svenska-Oromo-Engelska även hos:
Rulla till toppen