Omställningens tid : tiillväxtens slut och jakten på en hållbar framtid

Omställningens tid : tiillväxtens slut och jakten på en hållbar framtid

150 år av ekonomisk tillväxt har nått sin ände: ­Oljetoppen har passerat. Fiskbestånden står inför kollaps. Grundvattnet sinar. Jordbruks­mark ödeläggs. Skogar överavverkas. Så kan uppräk­ningen fortsätta. Överallt hopar sig ­tecknen på att världs­ekonomin har gått in i en resursvägg. Även finans- och skuld­krisen är följder av tillväxtens slut. Festen är över.Men det finns en utväg: Att ställa om samhället. En utmaning lika stor som möjligheterna. Omställning handlar om någonting mer än lågenergilampor och ’miljöbilar’. Den är en grundläggande förändring av hela vårt sätt att leva och organisera samhället.I Omställningens tid analyserar Björn Forsberg med stor energi och kunskap den djupa kris vår civilisation befinner sig i. Men han riktar också blicken framåt och diskuterar hur en hållbar framtid kan se ut och vilka vägar som leder dit. Han besöker platser som Detroit, Kuba, Portland, Samsø och Åredalen och upptäcker en möjlig framtid som redan har börjat byggas.UR FÖRORDET’Omställningsböcker på svenska är ännu en bristvara. Om vi med omställning menar systemskifte – adjö till ekonomisk tillväxt och konsumism – och utifrån detta söker visa på vägar hur människor och lokalsamhällen kan mobilisera för förändring underifrån. För medan många böcker passionerat argumenterar för att möta vår tids stora utmaningar med storslagna generalplaner frammanglade i den internationella förhandlingscirkusen, menar jag tvärtom att verklig förändring byggs från lokal nivå. Tron på omställning från gräsrotsnivå inspirerar nu även en snabbt växande global omställningsrörelse, med en agenda om att makten över utvecklingen ligger i våra egna händer.’ Björn Forsberg OM FÖRFATTARENBjörn Forsberg har under lång tid forskat om hur vi underifrån ställer om samhället. Han har tidigare givit ut den uppmärksammade boken Tillväxtens sista dagar (Ruin 2007).PRESSRÖSTER OM TILLVÄXTENS SISTA DAGAR’Forsberg är en frisk polemiker, har bra på fötterna och delger läsaren många kloka tankar.’ Richard Warlenius i Arbetaren’Då och då skrivs initierade böcker som med skärpa, knivskarpt intellekt och politiskt mod tar sig an problemställningar som den absoluta merparten av samhällets aktörer ryggar för.’ Ingvar Rönnbäck i Norrbottens-Kuriren’Den största förtjänsten med Björn Forsbergs bok är hans närmast furiösa uppgörelse med etablerad konsensus kring tillväxtens välsignelser.’ Hans Månsson i Grus & Guld’En fantastisk bok – historisk, analytisk och djupt inspirerande.’ Birger Schlaug

Läs mer om Omställningens tid : tiillväxtens slut och jakten på en hållbar framtid

Omställningens tid : tiillväxtens slut och jakten på en hållbar framtid

Naturvetenskap & teknik

Hitta Omställningens tid : tiillväxtens slut och jakten på en hållbar framtid även hos:
Rulla till toppen