Nordiskt runnamnslexikon

Nordiskt runnamnslexikon

Lexikonet omfattar 1500 namn på personer över hundra ortnamn och därutöver namn på gestalter från nordisk mytologi och kristendom. Personnamnens ursprung och betydelse förklaras liksom vad olika enskilda namnleder betyder. I lexikonet framgår i olika tabeller även vilka namn som förekommer oftast var de olika namnen är belagda och vilka sammansättningar som finns. Också hittills oförklarade belägg förtecknas för att inspirera läsaren till att bidra med nya tolkningar. Lena Petersson är professor emerita i nordiska språk vid Uppsala universitet. Hon är en av de främsta kännarna i Norden av vikingatida runinskrifter och har publicerat en lång rad skrifter om dessa.

Läs mer om Nordiskt runnamnslexikon

Nordiskt runnamnslexikon

Ordböcker & Språk

Hitta Nordiskt runnamnslexikon även hos:
Rulla till toppen