Miljöriskanalys

Miljöriskanalys

Miljöriskanalys omfattar, riskbedömning, riskkommunikation och riskhantering. I boken introduceras den teori och de metoder som är grundläggande för att hantera risk- och beslutsproblem inom miljöområdet. Olika nyckelbegrepp förklaras ingående och terminologin har anpassats till de senaste harmoniseringsförslagen. Bokens fokus är på praktisk problemlösning och dess struktur följer innehållet i riskanalysprocessen. I separata kapitel avhandlas faroidentifiering, farokarakterisering, exponeringsbedömning och riskkarakterisering. I denna del ingår även ett kapitel om sannolikhet och statistik samt ett kapitel som introducerar de senaste sannolikhetsbaserade metoderna för att beskriva osäkerheter och naturlig variation. Kapitlen därefter behandlar riskkommunikation och riskhantering av miljöproblem. Samtliga av bokens nio ämneskapitel innehåller olika tillämpningsexempel liksom instuderingsfrågor och problem att lösa själv. Bokens syfte är att förmedla och utveckla kunskaper om riskanalytiska metoder och dessas tillämpning inom miljöområdet, med en tyngdpunkt på kvantitativ miljöriskbedömning. Boken vänder sig både till universitetsstuderande, med en naturvetenskaplig eller teknisk inriktning, och till yrkesverksamma inom områdena miljö och hälsa. riskanalys, riskbedömning och miljörisk

Läs mer om Miljöriskanalys

Miljöriskanalys

Naturvetenskap & teknik

Hitta Miljöriskanalys även hos:
Rulla till toppen