Math Maze 1

Math Maze 1

Vissa finner stolthet i att ägna sig åt matematik de förstår snabbt utan ansträngning. Smarta människor däremot utmanar sin intelligens med matematik de inte klarar av. Matematik ska alltid vara svårt! Om du enkelt kan hitta en lösning på ekvationen på framsidan av Math Maze så finns det bättre material där ute för att expandera din kapacitet. Ifall uppgiften väcker osäkerhet, förvirring eller hopplöshet, då kommer du finna stor glädje i frustrationen och utvecklingen som boken levererar. 60 sidor utan ett enda ord, 95 uppgifter och 49 exempel designade för att transformera din hjärna! Pedagogik Math Maze baseras på kombinationen av fyra metoder från Mathivation-pedagogiken som testats på 50000 elever i över 20 länder sedan 2005: EC1 (Exploring Concepts One by One) + ICx² (Interactive Construction of Examples and Exercisees) + ProCEnt (Progressive Conceptual Entanglement) + iPoB (Impossible to Possible to Boring). Upplevelsebaserad metod Den övergripande effekten kommer från relationen till uppgiften på omslaget, vilket även är uppgift 1. Ju svårare eleven upplever uppgiften desto bättre, helst ska den kännas omöjlig, eller åtmonstone få eleven att tvivla på sin förmåga att någonsin kunna klara den. Sen börjar boken på en väldigt enkel nivå från grunden och bygger gradvis upp förmågan med uppgifter som går långt förbi nivån på uppgiften på omslaget. När eleven löst uppgifterna 91-94 och bara klarat hälften av monsteruppgiften 95 så återkommer uppgift 1 igen på nästa sida, och då kommer den kännas för enkel – löjligt lätt! Det blir tex svårt för elever att säga ’jag är ingen mattemänniska’ efter den upplevelsen och självförtroendet stärks. Sen kommer sista sidan vilket är omslaget på bok 2, som väcker den där hopplösa känslan igen. För varje gång eleven ser något som ser omöjligt ut, som sedan blir tråkigt lätt, så kommer känslan ’det kanske går ändå’ bli starkare. Ingen text Det finns ingen text, inga ord, inga instruktioner. En av många fördelar med detta är att den är helt oberoende av språkkunskaper. Hela boken består av en unik kombination av exempel och övningar, där ordningen är tvärtom jämfört med traditionella matteböcker. Först kommer övningar, därefter exempel som kan ge teori och ledtrådar. Interaktivt facit http://mathmaze.org/ Det finns inget facit i vanlig mening, så det går inte att använda ’svaret’ som en ledtråd för att anpassa sin lösning utan att egentligen förstå. Däremot finns ett interaktivt facit på hemsidan där man kan skriva in sitt svar och få ’rätt’ eller ’fel’. Effekter Math Maze • utvecklar en flexibel relation till tal som är en av de absolut viktigaste förmågorna för att avancera i matematik. • vänjer eleven vid den uthållighet, noggrannhet och självständighet som krävs av universitetss

Läs mer om Math Maze 1

Math Maze 1

Naturvetenskap & teknik

Hitta Math Maze 1 även hos:
Rulla till toppen