Magic! 6 – elevpaket

Magic! 6 – elevpaket

Detta är en tidigare upplaga av Magic! 6 elevpaket och kan beställas för komplettering. Ny upplaga av Magic! 6 elevpaket finns att beställa. För mer information och smakprov av den nya upplagan, sök på ISBN 9789144121239. Magic! hjälper eleverna att nå målen i engelska och ger dig de rätta verktygen för att motivera och individualisera. Det digitala läromedlet, som ingår i varje elevpaket, är ett fantastiskt redskap både för de elever som vill och kan gå fram i snabbare takt och för de elever som behöver extra stöd och träning. Magic! är ett läromedel för kunskapskraven i Lgr 11! I elevpaketet ingår digitalt läromedel, Classbook, Workbook och Word Trainer.  Classbook Classbook består av sex units indelade i sammanlagt 27 kapitel, varav fem ger en större utmaning. Varje unit är ett tema som presenterar dialoger och texter av olika längd och typ samt varierade hörövningar. I de fem första temana ingår avsnitt ur fem olika Penguin Readers. I det sista temat varvas olika texttyper med utdrag ur autentiska romaner. I slutet av Classbook finns Magic Pages med grammatikförklaringar, bildordlistor, klassrumsfraser m.m. samt en omfattande alfabetisk ordlista. Classbooks alla texter och samtliga hörövningar kan eleven läsa och lyssna till antingen på surfplatta eller dator. Digitalt läromedel Ingår i elevpaketet och nås via en kod i Classbook. Enkel inloggning. Här finns Classbooks alla texter som eleven kan läsa och lyssna till, antingen på surfplatta eller dator, samt alla hörövningar. Till varje kapitel finns också varierade interaktiva övningar som tränar ordförråd, fraser, hörförståelse, stavning och grammatik. Eleven får tillgång till Magic! 4 och 5s grammatik och kan lätt repetera och reparera luckor. Vill eleven testa sina framsteg finns avsnittet Check Yourself. För dessa övningar använder eleven en dator. Det digitala läromedlet ger många olika träningsmöjligheter och de digitala övningarna ger stöd och mängdträning såväl som utmaningar. De digitala övningarna övar samma vokabulär och fraser som Classboook presenterar, men är inte identiska med övningarna i Workbook. Eleven får snabb återkoppling då facit och feedback bara är ett klick bort. Det digitala läromedlet kan användas både hemma och i skolan. Det digitala läromedlet aktiveras med hjälp av koden som finns i Classbook. Koden i boken är aktiv i fyra år och kan ärvas mellan elever. Workbook är en övningsbok i form av ett förbrukningshäfte med många och varierade övningar med fokus på ordinlärning och muntlig kommunikation. Här arbetar eleven med reception, produktion och interaktion. I Workbook finns också uppföljning av kapitlets hörövning, skrivövningar, övningar där eleven ritar efter instruktioner, övningar där man parar ihop ord och bild samt övningar som innehåller tävlingsmoment. Kan även beställas separat i 10-pack. Facit till Workbook sälj

Läs mer om Magic! 6 – elevpaket

Magic! 6 – elevpaket

Ordböcker & Språk

Hitta Magic! 6 – elevpaket även hos:
Rulla till toppen