Lyckas med svenska 1 – paket textbok och övningsbok – sfi B

Lyckas med svenska 1 – paket textbok och övningsbok – sfi B

Lyckas med svenska är ett nybörjarläromedel i två delar som vänder sig till elever som studerar sfi B. Lyckas med svenska 1 passar elever som har en kortare skolbakgrund och som är i behov av tydlig struktur och långsam progression. I läromedlets olika delar får eleverna många tillfällen till repetition och varierad träning. De kan träna på samma sak men på olika sätt i textboken, övningsboken, skrivhäftet och i de många interaktiva uppgifterna. Elever som behöver extra stöd och träning kan göra merparten av övningarna, medan andra kan gå fortare fram. I detta paket ingår elevpaketen till Lyckas med svensk 1 Textbok och Lyckas med svenska 1 Övningsbok. ELEVPAKETEN– DIGITALA LÄROMEDEL OCH TRYCKTA BÖCKER Elevpaketen till Lyckas med svenska 1 Textbok och Övningsbok består bägge av ett digitalt läromedel och en tryckt bok. DIGITALA LÄROMEDEL Den interaktiva textboken och övningsboken är inlästa med autentiskt tal och textföljning, vilket gör att eleverna kan läsa texterna samtidigt som de hör hur orden och fraserna uttalas. I textboken ingår dessutom utförliga genomgångar av språkliga moment och kapitlens nya ord förklarade på arabiska, somaliska, pashto och dari.  I övningsboken ingår ett mycket stort antal interaktiva övningar där eleverna kan befästa och repetera uttal, ord, uttryck och fraser samt grammatik. Också dessa övningar inklusive hörövningarna är inlästa med autentiskt tal. TEXTBOKEN – DIGITALT LÄROMEDEL Interaktiv version av textboken, inläst med autentiskt tal och textföljning. Genomgångar av språkliga moment. Nya ord förklarade på arabiska, somaliska, pashto och dari. Fungerar på dator, surfplatta och mobiltelefon. Kan ärvas mellan elever, 4 års licens. ÖVNINGSBOKEN – DIGITALT LÄROMEDEL Interaktiv version av övningsboken, inläst med autentiskt tal och textföljning. Interaktiva uppgifter för grammatik-, uttals- och ordträning, inlästa med autentiskt tal. Ljudet till hörövningarna. Fungerar på dator, surfplatta och mobiltelefon. Enanvändarlicens, 1 års licens. Textbokens och övningsbokens digitala läromedel aktiveras med koden som finns i de tryckta böckerna. TEXTBOK I textboken presenteras personer som kommer från olika delar av världen, och eleverna får en inblick i deras liv i Sverige. Varje kapitel tar sin utgångspunkt i talet. Texterna inleds med bilder och frågor – för att skapa förförståelse och förbereda inför de skrivna orden. Återkommande inslag är vardagliga fraser och uttryck, grammatikförklaringar med tydliga exempel och illustrationer.

Läs mer om Lyckas med svenska 1 – paket textbok och övningsbok – sfi B

Lyckas med svenska 1 – paket textbok och övningsbok – sfi B

Ordböcker & Språk

Hitta Lyckas med svenska 1 – paket textbok och övningsbok – sfi B även hos:
Rulla till toppen