Levnadsteckningar : tio parallella biografier. Tema Syrakusa

Levnadsteckningar : tio parallella biografier. Tema Syrakusa

Den grekiske historikern och filosofen Plutarchos (ca 46–ca 120) är framför allt känd för sina biografer över framträdande greker och romare. Men han är lika lite som sina samtida romerska kollegor Tacitus och Suetonius historiker i en modern – fackvetenskaplig – mening. Det är de historiska händelsernas moralfilosofiska dimension som intresserar honom – och då inte minst frågan om de porträtterade gestalternas egenskaper och förmåga (eller oför­måga) att ta ansvar. ”Jag har undvikit att samla menings­löst historiskt stoff och presenterar endast material som kan ge insikter i Nikias karaktär och kynne”, poängterar han i en av de biografier som ingår i föreliggande volym. Det rör sig om parvisa – så kallade parallella – biografier. Plutarchos porträtterar först en grek och därpå en romare och jämför dem sedan med avseende på deras personlighet och handlingar. Volymen presenterar alltså parallellbiograferna på det sätt som Plutarchos avsåg, medan många moderna Plutarchosutgåvor istället har styckat upp dem. Översättaren, Plutarchosspecialisten Sven-Tage Teodorsson, har därtill gjort ett tematiskt urval och tagit med de parallell­biografier som har relevans för grekernas historia på Sicilien och kampen mellan greker, karthager och romare om herreväldet över ön. Plutarchos är mest känd för dessa sina levnadsskildringar, som har varit populär läsning ända från renässansen. Ingen översättning till svenska har dock gjorts på över 60 år, och i det urval som här presenteras finns två biografier som inte har översatts sedan 1842-45. Dessutom föreligger här ett par för första gången på svenska, nämligen biografierna över Platons vän Dion och Caesarmördaren Brutus. Urvalet har gjorts enligt ett tema, nämligen grekernas historiska roll som försvarare av Sicilien i kampen mot karthagerna, fram till dess att Rom anslöt Sicilien och det grekiska Syditalien till sitt välde. Biografierna över de greker som har relevans för detta tema har valts ut, tillsammans med de romare som Plutarchos skildrar parallellt med dessa. Sven-Tage Teodorsson är emeriterad docent i klassisk grekiska vid Göteborgs universitet.

Läs mer om Levnadsteckningar : tio parallella biografier. Tema Syrakusa

Levnadsteckningar : tio parallella biografier. Tema Syrakusa

Biografier & Memoarer

Hitta Levnadsteckningar : tio parallella biografier. Tema Syrakusa även hos:
Rulla till toppen