Lev livet längre : Om evolution hälsa och hur man förlänger livet

Lev livet längre : Om evolution hälsa och hur man förlänger livet

Är vi programmerade att dö? Att få leva länge kanske till och med för evigt är något de flesta av oss önskar. Men varför finns egentligen åldrande och död dessa följeslagare till livet. För våra geners spridning vore det väl bättre att vi vare sig åldrades eller dog? Är vi programmerade att dö? Just dessa frågor brukar sällan diskuteras men är själva kärnan i  Lev livet längre . Slutsatserna som författaren drar kan vara överraskande för många men framförallt intressant för alla. Utifrån ett evolutionärt synsätt är reproduktion och överlevnad centrala faktorer och ju längre från vår fertila ålders början desto mindre ’bryr sig’ evolutionen om att skydda oss! Vi är sexuella varelser som reproducerar oss genom att blanda gener vilket i sig själv är intressant och inte helt lätt att fullständigt förklara fördelarna med. Sex och död hänger alltså ihop! De viktigaste orsakerna till att vi dör är hjärt- och kärlsjukdomar cancer och demens (i nämnd ordning) och även om vi inte kan göra något åt vår dödlighet så kan rätt mycket göras för att skjuta upp döden och även försena åldrandet. Vår livsstil har betydelse hur vi motionerar och hur vi äter om vi är ensamma och om vi finner ett sammanhang i livet. I den här boken diskuteras de olika sätt att förlänga och förkorta livet som vi känner till utifrån den senaste forskningen och hur man bär sig åt för att leva så länge man kan. Lev livet längre är populärvetenskap när den är som bäst. En bok om stillasittande sex stenålderskost och mormorshypotesen en vägvisare stadigt förankrad i den senaste forskningen och med evolutionsläran som utgångspunkt.

Läs mer om Lev livet längre : Om evolution hälsa och hur man förlänger livet

Lev livet längre : Om evolution hälsa och hur man förlänger livet

Naturvetenskap & teknik

Hitta Lev livet längre : Om evolution hälsa och hur man förlänger livet även hos:
Rulla till toppen