Läsförståelse Start

Läsförståelse Start

Läsförståelse Start är avsedd för f-åk 1. I Läsförståelse Start, Grön, Blå, Röd, Gul, Lila och Orange möter dina elever många olika texttyper. De kombineras med uppgifter där eleverna får söka information i texten, läsa mellan raderna och reflektera utifrån egna erfarenheter. Dessutom arbetar de med att förklara ord och uttryck ur texterna. Varje bok innehåller texter med tillhörande uppgifter i läs- och ordförståelse. Det finns en tydlig progression mellan böckerna i serien. Innehållet varieras och med längden på texterna, genrevalet samt svårighetsgraden på uppgifterna stegras nivån. Läsförståelse Start är den enklaste boken i serien. I den kan dina elever börja träna läsförståelse och möta olika texttyper i ett tidigt skede av sin läsinlärning. Bokens innehåll kan i korthet beskrivas så här: korta texter med starkt bildstöd exempel på genrer i boken är berättelse, faktatext och serie tecknade illustrationer A-uppgifter där eleven parar ihop ord och bilder från texten  B-uppgifter där eleven söker svar i texten och väljer mellan färdiga svarsalternativ.  Hela serien består av: Läsförståelse Start – Bok 1 avsedd för f-åk 1 Läsförståelse Grön – Bok 2 avsedd för åk 1 Läsförståelse Blå – Bok 3 avsedd för åk 2 Läsförståelse Röd – Bok 4 avsedd för åk 3 Läsförståelse Gul – Bok 5 avsedd för åk 4 Läsförståelse Lila – Bok 6 avsedd för åk 5 Läsförståelse Orange – Bok 7 avsedd för åk 6

Läs mer om Läsförståelse Start

Läsförståelse Start

Ordböcker & Språk

Hitta Läsförståelse Start även hos:
Rulla till toppen