Läsförståelse Lila

Läsförståelse Lila

Läsförståelse Lila är avsedd för åk 5. I Läsförståelse Start, Grön, Blå, Röd, Gul, Lila och Orange möter dina elever många olika texttyper. De kombineras med uppgifter där eleverna får söka information i texten, läsa mellan raderna och reflektera utifrån egna erfarenheter. Dessutom arbetar de med att förklara ord och uttryck ur texterna.  Varje bok innehåller texter med tillhörande uppgifter i läs- och ordförståelse. Det finns en tydlig progression mellan böckerna i serien. Innehållet varieras och med längden på texterna, genrevalet samt svårighetsgraden på uppgifterna stegras nivån.  Bokens innehåll kan i korthet beskrivas så här:  ca 20-25 meningar långa texter samt tips- och faktarutor exempel på genrer i boken är berättelse, faktatext (NO och SO), diktanalys, insändare och webbsida fotografier och tecknade illustrationer A-uppgifter där eleven söker svar i texten och formulerar egna svar B-uppgifter där frågorna utmanar eleven att läsa mellan raderna, dra slutsatser utifrån olika ledtrådar i texten eller göra egna reflektioner C-uppgifter att välja mellan där eleven förklarar ord och uttryck och arbetar med genreskrivande och andra kreativa skrivuppgifter utifrån texterna. C-uppgifterna besvaras i skrivhäfte eller på lösblad.  Facit med både ”rätta svar” och exempelsvar finns under fliken Extramaterial Hela serien består av:  Läsförståelse Start – Bok 1 avsedd för f-åk 1 Läsförståelse Grön – Bok 2 avsedd för åk 1 Läsförståelse Blå – Bok 3 avsedd för åk 2 Läsförståelse Röd – Bok 4 avsedd för åk 3 Läsförståelse Gul – Bok 5 avsedd för åk 4 Läsförståelse Lila – Bok 6 avsedd för åk 5 Läsförståelse Orange – Bok 7 avsedd för åk 6

Läs mer om Läsförståelse Lila

Läsförståelse Lila

Ordböcker & Språk

Hitta Läsförståelse Lila även hos:
Rulla till toppen