Kunskapens former : vetenskapsteori och forskningsmetod

Kunskapens former : vetenskapsteori och forskningsmetod

Hur formas kunskap inom vetenskap och forskning? Vilka problem finns vid kunskapssökandet? Här behandlas grundläggande filosofiska begrepp och traditioner, samtidigt som metoder för ”vardaglig” forskning presenteras på ett lättillgängligt sätt. Problematiseringen utgår från såväl klassiska som moderna vetenskapsteoretiska och -filosofiska perspektiv. Syftet är att behandla dessa komplexa problem på ett översiktligt och otekniskt sätt utan att överförenkla konfliktlinjer och fascinerande problemställningar. Läs mer Boken innehåller fem huvudavsnitt: – Grundläggande filosofiska begrepp och traditioner. – En översikt över teman som behandlas inom vetenskapsteorin och deras koppling till praktiskt forskningshantverk. – En översikt över vanliga vetenskapliga metoder för kunskapsbildning. – En översikt över vetenskapliga paradigm och deras ståndpunkter när det gäller att beskriva, definiera, klassificera, förklara och formulera teorier. – En uppgiftsbank med instuderingsfrågor och instruktioner för vetenskapsteoretisk analys och presentation. Denna nya upplaga innehåller bland annat en utvidgad diskussion om förståelse- och tolkningsdimensioner, ett nytt avsnitt om den principiella innebörden av att använda referenser och en praktiskt orienterad diskussion om spänningsförhållandet mellan forskningsmässig öppenhet och fastställandet av fakta. Dessutom har det tillkommit en uppgiftsbank för att förstärka inriktningen mot det praktiska hantverket, och som är tänkt att användas som ett ”smörgåsbord” för olika ämnen och på olika nivåer. Om författarna Peter Sohlberg är professor i samhällsvetenskaplig vetenskapsteori vid Norges Tekniske Naturvitenskaplige Universitet (NTNU) i Trondheim och docent i sociologi vid Uppsala universitet. Han har också under en längre tid arbetat som lärare/forskare vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Britt-Marie Sohlberg är fil. mag., leg. sjuksköterska, bitr. psykolog och har länge arbetat som vårdlärare och universitetsadjunkt vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet.

Läs mer om Kunskapens former : vetenskapsteori och forskningsmetod

Kunskapens former : vetenskapsteori och forskningsmetod

Naturvetenskap & teknik

Hitta Kunskapens former : vetenskapsteori och forskningsmetod även hos:
Rulla till toppen