Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen

Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen

Samhällvetenskapligt kunskaps- och forskningsarbete präglas av komplexitet och mångtydighet. Mångfald i angreppssätt är och bör därför vara forskningens ledstjärna. Boken är ett steg i riktningen att gå djupare på olika syn- och förfaringssätt inom området och ta fram huvudprinciperna inom olika metoder. Ämnena som tas upp är både av traditionell och av utblickande och framåtblickande art: Kvantitativa metoder, Hermeneutik, Estetik, Fallstudier, Etnografi, Introspektion, Tankeexperiment, Grundad Teori, Intervjuer, E-metodologi. Boken riktar sig till studenter på C-nivå och uppåt, doktorander, handledare och seniora forskare.

Läs mer om Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen

Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen

Naturvetenskap & teknik

Hitta Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen även hos:
Rulla till toppen