Kreativ metod : skapa och lösa mysterier

Kreativ metod : skapa och lösa mysterier
Kreativ metod : skapa och lösa mysterier
Beskrivning av Kreativ metod : skapa och lösa mysterier

God samhällsvetenskap innehåller två element – skapande av mysterier och lösning av dessa mysterier. Låter det mystiskt? I den här boken förklaras hur man kan bygga upp samhällsvetenskaplig forskning på ett sätt som liknar en god detektivhistoria. Läs mer Författarna vill framhäva den kreativa och fantasifulla konstruktionen av empiriskt material. De menar att insamlad data sällan entydigt pekar i en viss riktning, som en vägskylt gör, utan ger möjlighet till en rad tolkningar och forskningsresultat. I boken presenteras en ram och en begreppsapparat för tänkandet när det gäller teoriutveckling baserad på empiriska studier. I stället för att söka efter överensstämmelse mellan data och teori, undersöker författarna om sammanbrott och mysterier i bearbetningen av det empiriska materialet kan stimulera till en omprövning av etablerad teori och inspirera till nya tankegångar. ’Intressant forskning innebär alltså en nyvinkel, ett nytt samband, som bryter med etablerade kunskaper och idéer /…/ Det är något annat och mer än en finjustering eller utvidgning av tidigare teori. Det är i grund och botten ett försök att ompröva konventionell visdom och ifrågasätta dominerande teorier.’ Om författarna Mats Alvesson är organisations-, lednings- och arbetslivsforskare samt professor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Han har bland annat forskat om organisationskultur, kön i arbetslivet, ledarskap och identitetsfrågor samt skrivit mycket om kvalitativ metod. Hans senaste böcker inkluderar Ledarskap (med Stefan Sveningsson) och Intervjuer – genomförande, tolkning och reflexivitet. Dan Kärreman är professor i Management and Organization Studies vid Copenhagen Business School och är anknuten till Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Han forskar om kultur, identitet, organisationsstyrning, ledarskap och kritiska perspektiv på organisation. Metodfrågor lämnar sällan hans tankar.

Läs mer om Kreativ metod : skapa och lösa mysterier...


Sök bästa pris på Kreativ metod : skapa och lösa mysterier hos: