Könspolitiska nyckeltexter. Del 1, Från äktenskapskritik till sexualupplysning 1839-1930

Könspolitiska nyckeltexter. Del 1, Från äktenskapskritik till sexualupplysning 1839-1930

Stor antologi med originaltexter som haft betydelse för svensk könspolitik, från Almqvists ’Det går an’ 1839 till Schymans ’talibantal’ 2002. Nyskrivna forskarkommentarer till alla texter. Redaktörer är genushistorikerna Klara Arnberg, Fia Sundevall och David Tjeder. (Ny tryckning 2018, lätt reviderad.) Ur innehållet i band I, 1839-1930:  1. Carl Jonas Love Almqvist: Det går an (1839). Kommentar av Ulla Manns: Sexualmoral, äktenskap och kvinnors frihet  2. Fredrika Bremer: Hertha (1856). Kommentar av Anna Bohlin: Roman, manifest, teori  3. Knut Wicksell: Några ord om samhällsolyckornas vigtigaste orsak och botemedel med särskildt afseende på dryckenskapen (1880). Kommentar av Susanna Hedenborg: En alltför stor befolkning leder till fattigdom  4. Sophie Adlersparre: Reaktionen mot det af qvinnofrågan framkallade äktenskapsidealet (1887). Kommentar av David Tjeder: Mellan utlevelse och kyskhet: 1880-talets sedlighetsdebatt  5. Texter om mäns rösträtt och värnplikt (Verner von Heidenstam, Hjalmar Branting). Kommentar av Fia Sundevall: En man, en röst, ett gevär  6. Texter av Ellen Key. Kommentar av Claudia Lindén: Ellen Key och kärlekens frihet som politik  7. Frida Stéenhoff: Feminismens moral (1903). Kommentar av Christina Carlsson Wetterberg: Kvinnosak blir feminism – en visionär pamflett  8. Hinke Bergegren: Kärlek utan barn (1910). Kommentar av Pia Laskar: Kärlek utan barn eller barn utan kärlek  9. Dagsordenens Punkt 4. Flygblad från den internationella socialistiska kvinnokongressen i Köpenhamn (1910). Kommentar av Ulla Wikander: Ett flygblad 1910  10. Selma Lagerlöf: Hem och stat. Tal hållet vid rösträttskongressen i Stockholm (1911). Kommentar av Lovisa af Petersens: Rösträtten – hemmet – staten  11. Frigga Carlberg: Några skäl varför kvinnorna icke skola ha politisk rösträtt: monolog av en motståndare (1913). Kommentar av Christina Florin & Josefin Rönnbäck: Humor som taktik i rösträttskampen  12. Ester Blenda Nordström: En piga bland pigor (1914). Kommentar av Margareta Stål: En journalist som piga  13. Texter av Klara Johanson. Kommentar av Eva Borgström: Med ironin som vapen  14. Elin Wägner: En negerstat i staten (1923). Kommentar av Katarina Leppänen: Rasförtryck och kvinnokamp  15. Texter av Elise Ottesen-Jensen. Kommentar av Lena Lennerhed: Kvinnor, klass, kunskap, kroppar  

Läs mer om Könspolitiska nyckeltexter. Del 1, Från äktenskapskritik till sexualupplysning 1839-1930

Könspolitiska nyckeltexter. Del 1, Från äktenskapskritik till sexualupplysning 1839-1930

Historia & Arkeologi

Hitta Könspolitiska nyckeltexter. Del 1, Från äktenskapskritik till sexualupplysning 1839-1930 även hos:
Rulla till toppen